Karl-Otto Aly har gått bort

Med sorg i våra hjärtan vill vi berätta att leg läkare Karl-Otto Aly stilla lämnade jordelivet den 16 april 2021 vid 91 års ålder. Karl-Otto var föregångare och en eldsjäl för biologisk, komplementär och integrativ medicin i Sverige. År 1976 var han med och grundade...

Årsmöte 20 november 2020

Kallelse till årsmöte 2020 I år var det planerat att vi skulle hålla ett större årsmöte med föredragshållare, paneldialoger samt plenumsamtal. Ämnet var huruvida vår förening ska ombildas till ett förbund, ”Integrativ-medicinska vårdförbundet”. Intentionen med...

Patientförening för integrativ medicin

Under februari månad startades Sveriges första patientförening för integrativ medicin (PIM). Initiativtagare och ordförande för patientföreningen är Linnéa Karlsson. Linnéa är en av de cancerpatienter som fått möjligheten till immunterapi, och behandlas just nu....

Rune Eliasson har gått bort

Med sorg i våra hjärtan behöver vi berätta att docent Rune Eliasson lämnat jordelivet och stilla somnat in den 31 januari i år omgiven av sina närmaste. Rune Eliasson gjorde en lång karriär som forskare och läkare inom fysiologi och endokrinolog både i Sverige och...

2 juni: Extra årsmöte LIM

Kallelse extra årsmöte 2019 för Läkarföreningen för Integrativ Medicin Tid: 2019-06-02, kl 09.30-10.00 Plats: Skånegatan 97, Södermalm, Stockholm Kallade: Samtliga medlemmar i Föreningen för Integrativ Medicin Huvudpunkterna för detta extra årsmöte är att upplösa...