Så påverkar vi med stöd av dig som medlem

Gör skillnad och bli medlem i Integrativ Medicin och Hälsa!
Ta del av den senaste forskningen och ha möjligheten att bidra och sprida kunskapen.

Läs mer →

Förmåner för dig som medlem

Som medlem hos oss får du rabatter och förmåner samt tillgång till vårt nätverk.

Läs mer →

 

 

Podden

Vår podd Både och istället för antingen eller – en podd om integrativ medicin och hälsa: för dig som är intresserad av Integrativ medicin och hälsa.

Lyssna på vår podd här →

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Tid: Lördagen den 1 april klockan 11:00 – 14:00.

Plats: Årsmötet kommer att hållas på plats i Läkarhuset Odenplan våning 12 och via Zoom. Önskar du delta via Zoom skickar länken när du har registrerat dig.

Anmälan: Anmäl/registrera dig genom att skicka ett mail till info@integrativ-medicin.se.
Vid anmälan vänligen ange om du kommer till Läkarhuset eller om du vill delta via länk / Zoom. Det hjälper oss i vår planering av lokalensstorlek samt förtäring.
Önskar du lämna in en motion mailar du till samma adress men märker då detta mail med Motion årsmöte 2023.

Dagen inleds med en föreläsning av specialistläkare Cecilia Tibell har lång erfarenhet som inom Internmedicin, Endokrinologi och Diabetes Mellitus – Dr Tibells föreläsning handlar om vad integrativ medicin är och varför den fungerar så bra när olika discipliner samverkar.

Efter föreläsningen serveras en enklare lunch med efterföljande årsmöte.

Förslag till dagordning:

Mötets öppnande.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande för mötet, mötessekreterare, samt två justerare tillika rösträknare.
Fastställande av röstlängd.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Kassa och revisionsberättelse.
Frågan om avgående styrelses ansvarsfrihet.
Behandling av motioner och propositioner.
Fastställande av budget och medlemsavgift för 2023.
Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
Val av ordförande och övriga ledamöter för det kommande året.
Val av minst en revisor för det kommande året.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Har du frågor eller funderingar skicka dem till info@integrativ-medicin.se

Medlemsavgift

Kom ihåg att betala 250kr i medlemsavgift för 2023 så du har din rösträtt på årsmötet.
Enklast är att Swisha 250kr till 123 371 66 02 eller scanna QR koden här nedan så kommer du direkt till rätt konto. Det går även bra att betala till vårt Plusgiro 499525-4.

Kom ihåg att ange för- och efternamn samt mailadress på inbetalningen.