Så påverkar vi med stöd av dig som medlem

Gör skillnad och bli medlem i Integrativ Medicin och Hälsa!
Ta del av den senaste forskningen och ha möjligheten att bidra och sprida kunskapen.

Läs mer →

Förmåner för dig som medlem

Som medlem hos oss får du rabatter och förmåner samt tillgång till vårt nätverk.

Läs mer →

Podden

Vår podd Både och istället för antingen eller – en podd om integrativ medicin och hälsa: för dig som är intresserad av Integrativ medicin och hälsa.

Lyssna på vår podd här →

Inbjudan till årsmöte 2024

Välkommen till Svensk förening för Integrativ Medicins och Hälsas årsmöte, med påföljande lunch och föreläsningar, den 2 juni, kl.10.30-15.00.

Adress är Läkarhuset, Odengatan 69, Stockholm.

Årsmötet äger rum kl.10.30-13.00, efter det serveras lunch som föreningen bjuder på, och därefter föreläsningar, som avslutas ca kl.15.00.

Viktigt!

Sista anmälningsdag är 26/5 2024.

Föreläsare i år är:

Docent i Immunologi Sharham Lavasani

Sharham Lavasani har under många år forskat på kopplingen av vårt mikrobiom i relation till olika sjukdomar. För att nämna några som kommer nämnas är stress, inflammation, IBS osv. Han grundade företaget ImmuneBiotech, som tagit fram preparatet GutMagnificent. Intresset för hur vår mag-tarmflroa påverkar vår hälsa och olika sjukdomstillstånd har ökat under nu många år, och de flesta börjar få en förståelse hur detta unika system sitter ihop. Föreläsningen som docent Lavasani ska hålla på vårt årsmöte kommer fördjupa denna kunskap ytterligare, och vi kommer också få en introduktion i preparatet GutMagnificent.

Socionom Lasse Mattila

Lasse Mattila, är även är handledare i psykosocialt arbete och nationell utbildare om skyddande personuppgifter. Han är dessutom föreläsare, författare samt ordförande i Riksföreningen Kontext samt chefredaktör och ansvarig utgivare för webbmagasinet ”Mad in Sweden”. Lasse Mattila ska hålla en föreläsning om det nya ramverket ”Power, threat, meaning”.

Integrativ terapeut Louise Tjernqvist

Louise Tjernqvist är en Trauma informerad integrativ terapeut med fokus på nervsystem och återhämtning. 

Louise är uppfostrad i idrottsvärlden med tidigare morgon träningar, mängd träning och disciplin. Drivet tog henne till världens alla hörn samt två OS och ett OS brons. Nyfikenheten för metal / fysisk prestation samt personlig utveckling har alltid varit en stordel av hennes karriär ett ständigt letande efter the zon / coherance- disciplin, driv men saftigt avslappnad. Genom sin egen resa kantad av ett extremt driv, rädsla för vila, en ständig kamp mot klockan och not good enough har hon idag efter 17 år som integrativ terapeut valt att primärt fokusera på-  the art and science av nervsystemet & återhämtning. På vårt årsmöte ska Louise prata om allt detta, men med lite extra fokus på den Polyvagala teorin.

Mellan föreläsningarna kommer kaffe/te att serveras.

Sponsor till lunchen är ImmuneBioteck.

Föredragningslista

 • Val av mötesfunktionärer: Mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringspersoner.
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar som skriftligen anmälts till styrelsen senast en månad före årsmötet (propositioner/motioner)
 • Riktlinjer för kommande verksamhetsperiod
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen
 • Val av två revisorer och eventuell revisorssuppleant
 • Val av valberedning

Medlemsavgift

Kom ihåg att betala 250kr i medlemsavgift för 2024 så du har din rösträtt på årsmötet.
Enklast är att Swisha 250kr till 123 371 66 02 eller scanna QR koden här nedan så kommer du direkt till rätt konto. Det går även bra att betala till vårt Plusgiro 499525-4.

Kom ihåg att ange för- och efternamn samt mailadress på inbetalningen.