Leena K Nygren: Introduktion till konferensen

Leena K Nygren: Introduktion till konferensen

Birgitta Elmqvist: Tillägnan Leif Havnesköld

Birgitta Elmqvist: Tillägnan Leif Havnesköld

Jörgen Herlofson: Personcentrerad psykiatrisk diagnostik

Jörgen Herlofson: Personcentrerad psykiatrisk diagnostik

Peter Gøtzsche: Depressionspiller gör mer skada än nytta

Peter Gøtzsche: Depressionspiller gör mer skada än nytta

Rolf Holmqvist: Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning

Rolf Holmqvist: Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning

Paneldialog med Peter Gøetzsche, Rolf Holmqvist och Jörgen Herlofsson

Paneldialog med Peter Gøetzsche, Rolf Holmqvist och Jörgen Herlofsson

Jan Aronsson: Depression och existens

Jan Aronsson: Depression och existens

Tomas Ljungberg: Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad?

Tomas Ljungberg: Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad?

Roger Nilson: Depression/beroende, kliniska aspekter

Roger Nilson: Depression/beroende, kliniska aspekter

Paneldialog med Jan Aronsson, Thomas Ljungberg och Roger Nilson

Paneldialog med Jan Aronsson, Thomas Ljungberg och Roger Nilson

Leena K Nygren: Introduktion till konferensens andra dag

Leena K Nygren: Introduktion till konferensens andra dag

Göran Högberg: Depression, ångest och suicidalitet hos unga

Göran Högberg: Depression, ångest och suicidalitet hos unga

Töres Theorell: Arbetsförhållanden och depressiva tillstånd

Töres Theorell: Arbetsförhållanden och depressiva tillstånd

Bitten Jonsson: Beroende – den stora imitatören

Bitten Jonsson: Beroende – den stora imitatören

Paneldialog med Töres Theorell, Bitten Jonsson och Göran Högberg

Paneldialog med Töres Theorell, Bitten Jonsson och Göran Högberg

Peter Martin: Ett funktionsmedicinskt perspektiv

Peter Martin: Ett funktionsmedicinskt perspektiv

Jenny Levin: Hur vi förebygger depression med mat

Jenny Levin: Hur vi förebygger depression med mat

Jill Taube: Fysisk aktivitet vid behandling av psykisk ohälsa

Jill Taube: Fysisk aktivitet vid behandling av psykisk ohälsa

Paneldialog med Jenny Levin, Peter Martin och Jill Taube

Paneldialog med Jenny Levin, Peter Martin och Jill Taube

Psykisk traumatisering – diagnostik och behandling

Psykisk traumatisering – diagnostik och behandling

Kostbehandling vid ADHD

Kostbehandling vid ADHD

ADHD och fysisk aktivitet

ADHD och fysisk aktivitet

Paneldialog om ADHD

Paneldialog om ADHD

Stressande system

Stressande system

ADHD i ett familjesammanhang

ADHD i ett familjesammanhang

The gut-brain axis

The gut-brain axis

Rörelse – en underskattad medicin

Rörelse – en underskattad medicin

AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder (del 1)

AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder (del 1)

AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder (del 2)

AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder (del 2)

Hönan OCH ägget

Hönan OCH ägget

Frisk utan mediciner

Frisk utan mediciner

Psykiatriska modediagnoser

Psykiatriska modediagnoser – överdiagnostisering och överbehandling (del 1)

Psykiatriska modediagnoser

Psykiatriska modediagnoser – överdiagnostisering och överbehandling (del 2)

Paneldiskussion med Allen Frances om ADHD (del 1)

Paneldiskussion med Allen Frances om ADHD (del 1)

Paneldiskussion med Allen Frances om ADHD (del 2)

Paneldiskussion med Allen Frances om ADHD (del 2)

Tandlossning, diabetes och hjärtkärlsjukdom

Tandlossning, diabetes och hjärtkärlsjukdom – hur…

Tanden – ett hjärnspöke? Alzheimer och parodontit

Tanden – ett hjärnspöke? Alzheimer och parodontit

Cancerceller tycks älska socker

Cancerceller tycks älska socker – Otto Warburg hade rätt…

I sockrets fotspår

I sockrets fotspår

Den blöta sanningen 2.0

Den blöta sanningen 2.0

Insulinresistens, diabetes och metabola syndromet

Insulinresistens, diabetes och metabola syndromet

Ett sötare blod

Ett sötare blod

Socker som orsak till folksjukdomar

Socker som orsak till folksjukdomar

Vatten, vatten

Vatten, vatten

Holistiska och existentiella aspekter på vården

Holistiska och existentiella aspekter på vården

Den blöta sanningen

Den blöta sanningen

Existentiella aspekter på vården

Existentiella aspekter på vården

Den epigenetiska revolutionen

Den epigenetiska revolutionen

Mindfulness i hälso- och sjukvård

Mindfulness i hälso- och sjukvård

Neurovetenskapliga aspekter av mindfulness

Neurovetenskapliga aspekter av mindfulness

Öppningsanförande seminarium 23 nov 2012

Öppningsanförande seminarium 23 nov 2012

Naturläkemedel

Naturläkemedel – från farmakologi till praktik

Beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen

Beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen

Inflammation som orsak till folksjukdomar

Inflammation som orsak till folksjukdomar

Omega 3 / Omega 6 och dessas roll i inflammation

Omega 3 / Omega 6 och dessas roll i inflammation

Kolesterolets roll i åderförkalkningen

Kolesterolets roll i åderförkalkningen

Panelutfrågning seminarium 23 nov 2012

Panelutfrågning seminarium 23 nov 2012