Hälsofrämjandet (RHF)

Hälsofrämjandet har sedan 1940 arbetat för en ökad medvetenhet kring de skadliga verkningarna av tobak, alkohol liksom droger och mediciner. Man arbetar också proaktivt för en bättre hälsa och föreningen samarbetar idag med flertal organisation inom friluftsliv, och fiskesport och har också ett nära samarbete med LIM och FIM som kontinuerligt anordnar seminarier tillsammans.

Tandhälsoförbundet (Tf) 

Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

 

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)

Orto är grekiska för korrekt, rak eller riktig. Ortomolekylär kan översättas med rätt molekyler. Ortomolekylär medicin (OM) innebär behandling och prevention av sjukdom med kroppsegna ämnen