Länkar

ic_logo

The Integrative Care Science

IC är en stiftelse med målsättningen är att bidra till evidensbaserad hälso- och sjukvårdsutveckling med relevanta inslag av bevisad alternativ, komplementär och integrativ vård i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. IC riktar sig i första hand till legitimerad vårdpersonal och beslutsfattare i Sverige.

 


hf_logo

Hälsofrämjandet

Hälsofrämjandet har sedan 1940 arbetat för en ökad medvetenhet kring de skadliga verkningarna av tobak, alkohol liksom droger och mediciner. Man arbetar också proaktivt för en bättre hälsa och föreningen samarbetar idag med flertal organisation inom friluftsliv, och fisksport och har också ett nära samarbete med LIM och FIM som kontinuerligt anordnar seminarier tillsammans.