Vad vi driver

FIMH vill verka för utökad forskning om integrativmedicinska diagnos- vård- och behandlingsmetoder samt ökad kunskapsspridning och utbildning. Det sker bland annat genom vår hemsida, kurser, seminarier och föreningsmöten.

FIMH vill verka för utökad terapifrihet. Läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal bör få större möjligheter att – under fullt yrkesansvar – utöva komplementära och integrativa metoder utan att riskera sin legitimation. Väldokumenterade komplementära behandlingsmetoder bör i högre grad integreras i den vanliga hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör när så är rimligt tillåtas använda beprövade/vetenskapligt undersökta naturnära substanser och metoder som har visat god effekt och god säkerhet. Därför vill FIMH påverka beslutsfattare till lagändringar som ger legitimerade yrkesgrupper rätt att arbeta med integrativmedicinsk vård och behandling. Sådan lagstiftning finns redan i t ex Norge och Tyskland

FIMH vill verka för att integrativmedicinsk hälso- och sjukvård ska ingå i patientförsäkringen.

FIMH verkar genom medlemsmöten, konferenser, seminarier, föreläsningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och belyser samhällsaktuella frågor om hälso- och sjukvård.  Vi uppvaktar och informerar politiker om situationen för integrativ medicin i Sverige i syfte att påverka lagstiftningen.