Norska hälsovågen

Samverkan mellan skolmedicin och komplementära metoder Boken ”Norska hälsovågen” är härlig långläsning om den potential som finns i den integrativa medicinen och vilken roll den integrativa vården skulle kunna spela i Sverige. Genom en jämförelse med Norge, där...

Rapport från konferens i Bethesda, Washington

ORIGINS En rapport från International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR) konference30 juli – 3 aug Som representant för Föreningen för Integrativ Medicin i Sverige närvarade jag vid denna första konferens i sitt slag. ISNPR bildades i Australien redan...

Artikel i tidskriften Psykoterapi

I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Pia Eresund publicerat en längre artikel från seminariet den 29 oktober i serien ADHD i ett större perspektiv. I seminariet deltog psykolog Tomas Ljungberg, psykoterapeut och...

Artikel om seminarium med Allen Frances

I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Ulla Bertling och Pia Eresund publicerat en utförlig artikel från Allen Frances seminarium den 18 juni och kopplar denna till den diskussion som även finns i media kring...

ADHD – psykiatriska modediagnoser

ADHD – psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering Varför är detta viktigt? Hur vi ser på barn och hur vi hjälper dem med olika svåra dilemman är frågor som måste tåla att granskas och omvärderas när så behövs.  Tål de inte att...