I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Pia Eresund publicerat en längre artikel från seminariet den 29 oktober i serien ADHD i ett större perspektiv. I seminariet deltog psykolog Tomas Ljungberg, psykoterapeut och filosofie doktor Johan Sundelin samt folkhälsovetaren och zoofysiologen Ann-Marie Lidmark och i artikeln sammanfattas de två första föredragen. och kopplar denna till den diskussion som även finns i media kring antalet person och barn som behandlas med läkemedel för ADHD.

Som nämns i slutet av artikeln kommer det tredje seminariet i serien ADHD i ett större perspektiv att hållas den 21 januari 2017. I detta seminarium kommer fokus att ligga på stress i relation till familj, skola, och samhällssystem samt det fysiologiska perspektivet kopplat till tarmflora och även rörelse i relation till ADHD.

Bifogat finns hela artikeln att läsa: psykoterapi-nr-4_2016_ADHD_i_ett_större_perspektiv

echo ”content-post.php”;