Bli medlem

  • Ordinarie medlemskap är öppet för alla legitimerade vårdyrkesgrupper samt socionomer, som delar och stödjer föreningens målsättning, samt följer dess stadgar. Ansökan om ordinarie medlemskap skickas till styrelsen, och kopia på legitimation ska bifogas till e-postadressen jenny.levin@integrativ-halsa.se
  • Studerande inom vårdyrken och andra intresserade är välkomna som associerade medlemmar men har inte rösträtt.
  • Medlemsavgiften är för närvarande på 250 kr per år och inbetalas till vårt plusgirokonto 499525-4 eller via swish 1233716602. Ange för- och efternamn samt mailadress på inbetalningen.

Läs mer om förmånerna du erhåller om medlem →