Samverkan mellan skolmedicin och komplementära metoder

Boken ”Norska hälsovågen” är härlig långläsning om den potential som finns i den integrativa medicinen och vilken roll den integrativa vården skulle kunna spela i Sverige. Genom en jämförelse med Norge, där komplementära metoder integrerats på ett lyckat vis i skolmedicinen, visar skribenten Stina Helmersson hur integrativ medicin skulle kunna påverka folkhälsan och valfriheten i positiv riktning om lagstiftning i Sverige ändras. Hon tar även upp patientfall och röster från kliniskt verksamma integrativ-medicinska vårdgivare i Norge.

Vi har mycket att lära!