Med sorg i våra hjärtan behöver vi berätta att docent Rune Eliasson lämnat jordelivet och stilla somnat in den 31 januari i år omgiven av sina närmaste.

Rune Eliasson gjorde en lång karriär som forskare och läkare inom fysiologi och endokrinolog både i Sverige och internationellt. Han var också mångårig medlem i LIM, Läkarföreningen för Integrativ Medicin. När andra i styrelsen inte hade kraft nog till nya initiativ tog han 2012, vid 85 års ålder med entusiasm på sig rollen som ordförande. Han engagerade flera andra kompetenta styrelsemedlemmar och anordnade många symposier med hög vetenskaplig klass. Ett särskilt engagemang lade han på att hjälpa ett flertal läkare som felaktigt anklagats från Socialstyrelsen eller IVO för att de använt av myndigheten icke accepterade metoder. Nästan alla dessa fall ledde till juridisk upprättelse för de anklagade. 2015 lämnade Rune ordförandeskapet och blev istället kassör. Han var kvar i styrelsen till föreningens sammanslagning med FIM 2019. I samband med denna sammanslagning blev han också utsedd till hedersmedlem i den nya föreningen.

Dr. Rune Eliasson kommer att begravas den 28 februari i Hässelby Villastads kyrka, och alla som vill är välkomna!

Anmäl ditt deltagande och efterföljande minnesstund till Ignis Vällingby, www.vallingby@ignis.se.