Under februari månad startades Sveriges första patientförening för integrativ medicin (PIM). Initiativtagare och ordförande för patientföreningen är Linnéa Karlsson.

Linnéa är en av de cancerpatienter som fått möjligheten till immunterapi, och behandlas just nu. Linnéa har parallellt med traditionell cancerbehandling kontinuerligt använt sig av komplementära och alternativa behandlingar, och man har frågat henne hur hon kunnat parera sin sjukdom och biverkningar på ett så bra sätt. ”Tack vare integrativ medicin” har Linnéa då svarat.

Patientföreningens styrelse och medlemmar kommer att utgöras av patienter som har egna erfarenheter av Integrativ medicin och hälsa, och som vill jobba för att detta ska ingå i den traditionella vården.

Patientföreningen håller som bäst på att skapa en styrelse som i skrivande stund består av fem personer.

Initialt har patientföreningen valt att arbeta för framför allt två ämnesområden:

  • Dels hälso-rehabilitering som betyder att när du är sjuk ska du få rehabilitering för din kropp för att kunna öka din hälsa. De flesta med psykisk ohälsa och cancer får i dag mycket bristfällig rehabilitering vilket försämrar möjligheten att bli bättre och återfå sin hälsa.
  • Det andra området de tänker fokusera på är att samverka med andra föreningar, exempelvis vår, och utbilda myndigheter, politiker samt Hälso-och sjukvårdspersonal. Intentionen är att öka förståelse och kunskap om varför patienter vänder sig utanför den etablerade vården till den så kallade komplementära och alternativa vården, för att integrera integrativ medicinsk kunskap med förhoppning om framtida samverkan.

Patientföreningen finns än så länge endast på Facebook: https://www.facebook.com/patientintegrativmedicin/