Med sorg i våra hjärtan vill vi berätta att leg läkare Karl-Otto Aly stilla lämnade jordelivet den 16 april 2021 vid 91 års ålder. Karl-Otto var föregångare och en eldsjäl för biologisk, komplementär och integrativ medicin i Sverige. År 1976 var han med och grundade Svenska läkares förening för biologisk medicin och där var han aktiv under många år.

Föreningen bytte namn 2001 och 2008, senast till Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM), som nu har gått samman med FIM till FIMH.

Karl-Otto föddes 1930 i Tyskland och växte upp där. År 1947 flyttade han till Sverige, tog tre år senare studenten med höga betyg och läste medicin på Karolinska Institutet.’

Efter en svensk läkarexamen vidareutbildade han sig i Tyskland och Schweiz i komplementär- alternativ- och naturmedicinska behandlingsmetoder och fick specialistkompetens i biologisk medicin.

Hälsohemmet Tallmogården öppnade 1972 i Sunnansjö utanför Ludvika i Hälsofrämjandets regi med Karl-Otto Aly som chefsöverläkare. Där var han verksam fram till sin pensionering 1995.

Are Waerlands citat ”Livet är icke – det bygges” stod skrivet ovanför Tallmogårdens huvudentré. Karl-Otto var ett föredöme med sin vegetariska kosthållning och dagliga motion.

På Tallmogården förmedlade Karl-Otto mångårig och väl beprövad erfarenhet från många hälsohem i Tyskland och Schweiz om vad man själv kan göra för sin hälsa. Han var en av de pionjärläkare som spred kunskap i Sverige om friskvård för att förebygga sjukdom och biologisk medicin för helhetsinriktad rehabilitering.

Begreppet biologisk medicin ersattes senare med komplementär medicin och integrativ medicin.

När jag 1979 började jobba som sjuksköterska på hälsohemmet Tallmogården var friskvård och biologisk medicin nya begrepp i Sverige. Det var spännande att få medverka i att stödja patienter med olika folksjukdomar i att bygga upp sin hälsa och främja läkning i en naturnära miljö.

Jag minns Karl-Otto som en kunnig, varm, empatisk, sympatisk, engagerad, humoristisk, populär och mycket efterfrågad läkare. Han var väldigt uppskattad av patienter och personal.

Många gäster kom till Tallmogården för att fasta under medicinsk övervakning, lära sig mer om laktovegetarisk kost eller dietkost, börja motionera, få badbehandlingar, sluta röka, lyssna på psykologens föreläsningar och hantera sin stress. Den vegetariska buffén var imponerande med bl.a. många olika råkostsallader.

Karl-Otto höll ofta föreläsningar för alla gäster om olika hälsoteman och då brukade det vara fullsatt i salen.

Tallmogården var ett mycket populärt hälsohem, särskilt bland medelålders kvinnor. En del av gästerna var ”kändisar”. Då och då kom journalister från olika veckotidningar för att intervjua Karl-Otto.

Det fanns 97 gästplatser och många stod i kö 1-2 år för en hälsohemsvistelse på 1-3 veckor. De som hade läkarremiss och hade tur kunde få ett rehabiliteringsbidrag, som många landsting erbjöd under 1980-talet. Men de flesta fick betala sin vistelse själva. Tyvärr lades Tallmogården ner i slutet av 1990-talet, liksom många andra välskötta hälsohem, när landstingen slutade bevilja bidrag.

Många erfarenhetsbaserade behandlingsinslag som dessa har senare i vetenskapliga studier visat sig vara effektiva för att främja hälsa – kost med mycket grönsaker, fasteperioder, kosttillskott, naturläkemedel, probiotika, fysisk aktivitet, rökstopp, akupunktur och naprapati.

Även att främja sin psykiska hälsa med hjälp av psykoterapi, stresshantering, avslappningsövningar och meditation finns det numera mycket evidens för.

Karl-Otto Aly skrev flitigt i tex Tidskrift för Hälsa och Läkartidningen och skrev även flera böcker. Mest känd är nog Tallmogårdens väg till Hälsa (1985), som trycktes i närmare 50.000 exemplar. Boken Egenvård (ICA Bokförlag 2009) skrev Karl-Otto tillsammans med leg läkare Bertil Dahlgren, som efterträdde Karl-Otto som chefsöverläkare på Tallmogården och nu är styrelseledamot i FIMH.

På ett föredömligt sätt lyckades Karl-Otto balansera mellan skolmedicin och alternativ medicin utan att bli ifrågasatt av Socialstyrelsen. Han har inspirerat väldigt många till ett mer hälsosamt liv och har även inspirerat många av oss inom hälso- och sjukvården till att vilja jobba med integrativmedicinska metoder.

Karl-Otto var en banbrytande pionjär och en varm medmänniska. Vi är många som saknar honom.

Begravningen ägde rum 12 maj 2021 i Tyska Kyrkan i Stockholm. Närmast sörjande är döttrarna Daniéla och Karolina samt Karl-Ottos trolovade Astrid.

Inga Swanberg