Kallelse extra årsmöte 2019 för Läkarföreningen för Integrativ Medicin Tid: 2019-06-02, kl 09.30-10.00 Plats: Skånegatan 97, Södermalm, Stockholm Kallade: Samtliga medlemmar i Föreningen för Integrativ Medicin Huvudpunkterna för detta extra årsmöte är att upplösa föreningen och att överföra tillgångarna till den nya föreningen SFIMH, Svenska Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa. Efter detta extra årsmöte i LIM följer det första årsmötet för föreningen SFIMH enligt separat kallelse. Bilagor inför årsmötet LIM_Extra_årsmöte_2019_Kallelse Protokoll för Läkarföreningen för Integrativ Medicin årsmöte 30 mars 2019 /Styrelsen för Läkarföreningen för Integrativ Medicin