Frisk utan mediciner

Föreläsning av Ann-Marie Lidmark: Frisk utan medicine

Orsakerna till ADHD är flera. Ofta kan de korrigeras varvid symtomen minskar eller försvinner helt. Kostförändringar, näringstillskott, förbättring av tarmfloran och integrering av spädbarnsreflexer hjälper många och för detta finns forskningsstöd.

Ann-Marie Lidmark är folkhälsovetare och zoofysiolog, Hon har arbetat många år med forskning, folkbildning och politik kring kostens och näringens betydelse för kriminalitet, ADHD och autism. Har publicerat många artiklar och rapporter, och nu senast en bok i ämnet.