Läkarföreningen för Integrativ Medicin

P1040498

Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) gick den 2 juni 2019 ihop med  Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) och bildade en ny förening. Informationen på dessa sidor gällde föreningen LIM innan den avslutades.

LIM vill verka för en helhetssyn på människan, och en ökad förståelse för hur hälsa och sjukdom påverkas av psykiska, fysiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Medicinska åtgärder bör inriktas på att stödja hälsofrämjande processer, inte enbart på att behandla enskilda sjukdomar och symtom, ett så kallat salutogent perspektiv.

Vid sjukdom är patientens egen aktivitet för att tillfriskna och vidmakthålla en god hälsa viktig. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör använda naturnära substanser och metoder där så är rimligt. LIM vill också medverka till att väldokumenterade, komplementära behandlingsmetoder integreras i den vanliga sjukvården.

Vi skall verka för forskning kring komplementära medicinska metoder samt ökad kunskapsspridning och utbildning. Detta sker bland annat genom vår hemsida, kurser, seminarier och föreningsmöten.

LIM verkar också för en utökad terapifrihet. Läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal bör få större möjligheter att – under fullt yrkesansvar – utöva komplementära/integrativa metoder.

LIM samverkar bland annat med FIM – Föreningen för Integrativ Medicin – som är öppen för alla legitimerade yrkesgrupper i vården.

Alla läkare med intresse för Integrativ medicin är välkomna som medlemmar i LIM. Även läkarstudenter, tandläkare och andra medicinska utövare kan ansöka om medlemskap. Vill du bli medlem? Klicka på länken Bli medlem!