Föreningen för Integrativ medicin

lake_847px

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) gick den 2 juni 2019 ihop med  Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och bildade en ny förening. Informationen på dessa sidor gällde FIM innan föreningen avslutades.

Föreningen för Integrativ Medicin, FIM, bildades i september 2008. På initiativ av företrädare för NIM och LIM hölls ett upptaktsmöte för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med intresse för integrativ medicin i Stockholm. Uppslutningen var stor och beslut togs att bilda FIM.

FIM vill påverka beslutsfattare till lagändring som ger legitimerade yrkesgrupper rätt att under fullt yrkesansvar, utan att riskera sin legitimation, arbeta med integrativmedicinsk vård och behandling. Sådan lagstiftning finns redan i t ex Norge och Tyskland.

FIM vill verka för utökad forskning inom integrativmedicinsk vård och behandling samt att publicerad evidens ska integreras i högre grad i den konventionella hälso- och sjukvården.

FIM vill verka för att integrativmedicin och integrativ vård ingår i patientförsäkringen.

FIM verkar genom medlemsmöten, konferenser, seminarier, föreläsningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och belyser samhällsaktuella frågor rörande hälso- och sjukvård.  Vi uppvaktar och informerar politiker om situationen för integrativ medicin i Sverige i syfte att påverka lagstiftningen. FIM har ett nära samarbete med LIM och NIM.

Som FIM-medlem får du flera gånger per år e-post med aktuell information. Du är varmt välkommen att som aktiv medlem delta i FIM:s verksamhet eller som stödmedlem.

Genom att bli allt fler hoppas vi uppnå ökad öppenhet för vårdpersonal att utöva integrativmedicinska diagnos- och behandlingsmetoder baserade på den evidens som föreligger inom området eller baseras på väl beprövade, systematiskt uppföljda och utvärderade metoder som är internationellt accepterade.