Organisation

Styrelse

Ralf Sundberg, leg läkare, docent (ordförande)
Rune Eliasson, leg läkare, docent
Bo Edelstam, leg läkare
Ursula Flatters, leg läkare
Lisa Palmlöf, leg läkare

Kassör

Anna Karin Fredmer, fil mag

Revisorer

Elise Milton, leg läkare
Kristian Holmberg, leg läkare
Tore Scherstén, professor (suppleant)

Valberedning

Rune Eliasson, leg läkare, docent (sammankallande)
Bo Edelstam, leg läkare
Lisa Palmlöf, leg läkare

Hedersledamot

Karl-Otto Aly, leg läkare
Gunnar Edlund, leg läkare
Åke Färnlöf, pol mag