Bli medlem

Välkommen att bli medlem i FIM om du tillhör någon av de yrkesgrupper som har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Du som vill bli medlem, kontakta oss på denna e-postadress:
fim.kassor@integrativ-medicin.se

Vid ansökan, uppge namn, yrke, adress och telefonnummer.

Årsavgiften är 250 kr.
FIM’s plusgirokonto: 49 95 25-4.

Välkommen!