Seminarieserie: ADHD i ett större perspektiv

Den 18 Juni 2016 anordnas ett första seminarium med professor emeritus Allen Frances som huvudtalare. Se separat sida för information om detta.

Därefter kommer tre ytterligare seminarier att anordnas under hösten 2016 och våren 2017. Föreläsarna för dessa seminarier presenteras nedan. Dessa personer kommer också att delta i paneldebatten vid det första seminariet.

Allen Frances
Professor emeritus i psykiatriBakgrund som professor vid Duke University. Redaktör för DSM-IV och författare till en internationell bäst-säljare om överdiagnostisering och överbehandling ”Saving Normal”. Boken har vunnit tre stora utmärkelser.

Marianne Cederblad
Professor emerita i barn- och ungdomspsykiatri

Var med och introducerade familjeterapi i Sverige. Har forskat kring psykisk ohälsa i barn- och ungdomsgrupper i olika länder samt effekten av familjeterapi vid psykiska problem under unga år.

Tomas Ljungberg
Läkare och docent i farmakologi

Har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Har skrivit fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.

Johan Sundelin
Psykolog Ph D, psykoterapeut och handledare

Verksam som psykolog och familjeterapeut inom BUP sedan 1972-1999, därefter som extern vårdgivare, konsult, utbildare och handledare inom barn- och ungdomspsykiatri.

Elisabet Norin
Docent vid Karolinska institutet

Bakgrund inom farmakologi, kemi och mikrobiologi. Forskar idag på relationen och interaktionen mellan mag- och tarmflora och individens fysiska och psykiska hälsa.

Ketty Hagmann
Psykolog och psykoterapeut

Psykolog inom BUP sedan 2003. Har tillsammans med Lotta Beskow undersökt hur föräldrar till barn med diagnosen ADHD ställer sig till olika teorier kring ADHD och dess påverkan på önskningar vad gäller behandlingsinsats.

Johanna Brynielsson
Psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi

Arbetar på en psykiatrisk mottagning sedan 1996. Verksam även som handledare och utbildare inom psykotrauma-tologi och traumafokuserad psykoterapeutisk behandling.

Lars Joelsson
Specialist i psykiatri och psykoterapeut i familjeterapi

Specialist i allmän psykiatri samt barn- och ungdoms-psykiatri. Ordförande i Svenska Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri. Arbetar på barnpsykiatrisk mottagning i Strömstad och Uddevalla. Utreder och behandla dagligen barn och ungdomar med ADHD.

Lotta Beskow
Barn- och ungdomspsykiater och psykoterapeut

Arbetar på BUP sedan 1999. Familjeterapeut sedan 2015. Har tillsammans med Ketty Hagmann gjort en studie kring föräldrars uppfattning om ADHD och dess behandling.

Jenny Levin
Legitimerad dietist, GAPS practitioner

Driver privat dietistmottagning. Har tidigare arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus med eliminationskoster för främst allergiska barn. Har lång erfarenhet av praktisk livsmedelshantering, livsmedelshygien och menyplanering.

Susanne Wolmesjö
Pedagog, lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola

Har studerat kognitiv neurovetenskap i kombination med KBT och har även studerat MNRI som neurosensomotorisk corespecialist. Undervisar i pedagogik, fysiologi och beteende. Håller föreläsningar för näringslivet och skolor.

Cecilia Antonsson
Förskollärare

Förskollärare med särskilt intresse och fördjupad kunskap om kostens påverkan på barns välbefinnande och lärande i förskolan.

Ann-Marie Lidmark
Folkhälsovetare och zoofysiolog

Har arbetat många år med forskning, folkbildning och politik kring kostens och näringens betydelse för kriminalitet, ADHD och autism. Har publicerat många artiklar och rapporter, och nu senast en bok i ämnet.

Fanny Marell (moderator)
Socionom, psykoterapeut och handledare

Privatpraktiserande psykoterapeut , handledare och föreläsare. Har varit aktiv inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin liksom specialistvård för ätstörning.
Sitter i redaktionen för tidskriften Fokus på Familien.

Nora Bateson (moderator)
Ordförande för International Bateson Institute

Prisbelönt filmskapare, författare och utbildare kring förståelsen av levande system och vår komplexa värld av sammanhang och samverkan. Sammanför flertalet discipliner i studiet av det som är gemensamt

Leena K Nygren (kontaktperson)
Sjuksköterska, familjeterapeut och ordförande i FIM

Har varit verksam inom psykiatrin under flertalet år för att nu legitimera sig som psykoterapeut med systemisk inriktning. Ordförande för Föreningen för Integrativ Medicin som är huvudarrangör för seminarieserien.