Den 5-6 april hålls kursen INTUITIONEN OCH MANUALEN I MÖTET MED PATIENTEN i Vidarsalen på Vidarkliniken i Ytterjärna. Kursen vänder sig till medicinska professioner, läkepedagoger och socialterapeuter. Målet med kursen är att utveckla förmågan att stå i den ”dubbla verkligheten” (Jonna Bornemark) – det oförutsedda och det mätbara – i yrkesarbetet och att aktivt förhålla sig till det, vilket i hög grad sker med hjälp av patientfall som bearbetas i handledda workshops. Särskilt tydliga och konkreta blir frågorna i kommunikationen och samarbetet mellan läkare, terapeut och patient. Hur kan vi hitta ett språk där vi förstår varandra? Och hur kan vi förmedla till omvärlden vad vi gör? Anordnare är Järna Akademi i samarbete med SAMT (Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi). Avgiften för kursen är 1 600 SEK (inkl. moms) för yrkesverksamma och 800 SEK för studerande/pensionär. Fika båda dagarna och kvällsmat på fredagen ingår i kursavgiften. Betalningen sker via faktura eller Swish till Järna Akademi. Sista anmälningsdag är 1 april 2019 och anmälan görs via e-post (se nedan) eller på: https://jarnaakademi.se/kurs/intuitionen-och-manualen/ Kontaktperson Alexandra Tsigotsides, tel: 0737-77 32 85, e-post: alexandra@jarnaakademi.se Se dokymentet Intuitionen och manualen tvärprofessionell kurs 5-6 april 2019 för komplett information om kursen. echo ”content-post.php”;