Kallelse ordinarie årsmöte 2019
för Läkarföreningen för Integrativ Medicin
Tid: 2019-03-30, kl 09.30-10.00
Plats: Historiska Muséet, Stockholm (Hörsalen)
Kallade: Samtliga medlemmar i Föreningen för Integrativ Medicin

Bilagor inför årsmötet
LIM_Årsmöte_2019_Kallelse
LIM_Årsmöte_2019_Verksamhetsberättelse
LIM_Årsmöte_2019_proposition_samgående_FIM-LIM
LIM_Årsmöte_2019_Resultaträkning_Balansräkning_2018
Protokoll för LIM årsmöte 24 mars 2018
Medlemsavgift
Årsavgiften för 2019 är 250 kr. Inbetalas till LIM:s bankgiro 101–8811.

Tacksam för betalning senast den 23 mars eftersom detta underlättar för kassören och för rösträknaren.
Glöm inte att ange Ditt namn samt eventuella ändringar i adress, telefon eller e-post.

Väl mött på årsmötet!

/Styrelsen för Läkarföreningen för Integrativ Medicin