Helgen 13-14 april 2018 anordnades seminariet Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Nu finns dessa 12 föreläsningar tillgängliga på webbplatsen:

Föreläsningar

Jörgen Herlofson: Personcentrerad psykiatrisk diagnostik
Peter Gøtzsche: Depressionspiller gör mer skada än nytta
Rolf Holmqvist: Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning
Jan Aronsson: Depression och existens
Tomas Ljungberg: Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad
Roger Nilson: Depression/beroende, kliniska aspekter
Göran Högberg: Depression, ångest och suicidalitet hos unga
Töres Theorell: Arbetsförhållanden och depressiva tillstånd
Bitten Jonsson: Beroende – den stora imitatören
Peter Martin: Ett funktionsmedicinskt perspektiv
Jenny Levin: Hur vi förebygger depression med mat
Jill Taube: Fysisk aktivitet vid behandling av psykisk ohälsa
Förutom föreläsningarna genomfördes 4 paneldebatter med olika grupperingar av föreläsarna.

Totalt finns det nu 68 videos att ta del av och dessa har tittats på i 3,3 miljoner minuter vid mer än 250 000 tillfällen.