Psykoterapicentrum har anmält Socialstyrelsen till Förvaltningsrätten, vilket beskrivs i ett annat inlägg.

Förvaltningsrätten i Stockholm har gjort bedömningen att riktlinjerna inte utgör ett överklagansbart beslut. Psykoterapicentrum, liksom många patienter och andra berörda inom vården, ställer sig frågande till den slutsatsen och har därför beslutat att överklaga till Kammarrätten.

Hela överklagan finns här:

http://www.psykoterapicentrum.se/dokument/overklagandeavForvaltningsratteniStockholmsbeslutAvdelning32nr1289-18.pdf