Filmen Kampen om Hälsoparadigmet är ”…en film om hur den allmänna synen på hälsa påverkas av en medveten opinionsbildning.”

Frilansfilmaren och journalisten Helene Bengtsson har granskat den så kallade skeptikerrörelsen och i Kampen om hälsoparadigmet riktas kameralinsen om i diametralt motsatt riktning mot den vi är vana vid. Hon ger en tydlig bild av hur integrativ-medicinska vårdgivare systematiskt misstänkliggörs av skeptikerrörelsen och vilka konsekvenser det får för det öppna samhället och patientens rätt att välja vårdform.

Medverkar gör bland andra Ursula Flatters, läkare, specialist i allmänmedicin och ledamot i Läkarföreningen för Integrativ Medicin, Robert Hahn, professor, läkare och forskningschef, Sanna Ehdin, PhD och författare och Peter Wilhelmsson, näringsmedicinare och författare.

Genom intervjuer och kommentarer visar filmen ödmjukt vikten av att förstå komplexiteten i läkande, omvårdnad och vetenskaplig forskning samt förståelse för den rörelse, på gräsrotsnivå, som idag i allt större utsträckning tar sin hälsa i egna händer genom att själva läsa på och förstå sin sjukdom, det individuella läkandet och sin egen hälsa.

En mycket sevärd film om hälsofrihet!