Fredag och lördag 13-14 april 2018 anordnar Föreningen för Integrativ Medicin och Läkarföreningen för Integrativ Medicin en tvådagarskonferens på temat ’Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning’.

Psykisk ohälsa på grund av depression, stress och utmattningssyndrom ökar kraftigt i Sverige.

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel, bland annat SSRI, har också gradvis ökat under de senaste tio åren. En allt mer intensiv debatt har dock börjat föras om nyttan av sådan medicinering och om den dominerande roll som läkemedelsbehandling fått i Sverige.

Vi vill med denna konferens belysa depression, stress och utmattningssyndrom tvärvetenskapligt, lyfta nya perspektiv och visa att det finns fungerande behandlingsalternativ till läkemedel.

Föreläsare

Jörgen Herlofson
Läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut

Har psykiatrisk diagnostik och personcentrerat arbetssätt som intresseområden. Har ansvarat för de svenska översättningarna av fickutgåvan till DSM-systemet. Huvudredaktör för läroboken Psykiatri, Studentlitteratur.

Peter Gøtzsche
Läkare, specialist i internmedicin, professor i klinisk forskning, design och analys

Har under åren publicerat mer än 70 artiklar i ”the big five” och skrivit fyra uppmärksammade böcker, där den senaste har översatts till  åtta språk. Var med och startade upp The Cochrane Collaboration 1993.

Rolf Holmqvist
Psykolog, psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi

Har forskat och skrivit om olika aspekter av psykologisk behandling med särskild betoning på behandlingsrelationens betydelse.

Jan Aronsson
Leg. existentiell psykoterapeut

Arbetar med existentiell psykoterapi som terapeut, handledare och utbildare. Kommer att ge ett existentiellt perspektiv på temat depression utifrån kliniska erfarenheter och filosofiska idéer.

Tomas Ljungberg
Läkare och docent i farmakologi

Har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Har skrivit fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.

Roger Nilson
Läkare och beroendeterapeut

Arbetar sedan 2010 på Beroendecentrum Stockholm, både som läkare och gruppterapeut/parterapeut, med fokus på Addiction Interaction Disorder (AID). Han har tidigare varit verksam som ortopedkirurg och professionell havskappseglare.

Göran Högberg
Läkare, Barn- och ungdomspsykiater, forskare

Har särskild inriktning på psykoterapi vid depression, självmordstankar och psykologiska trauman. Har varit med i riktlinjearbetet inom barn och ungdomspsykiatrin.

Töres Theorell
Läkare, specialist i invärtesmedicin och socialmedicin

Sedan 1980 professor och senare chef vid institutet för psykosocial medicin och sedan 1995 chef för nuvarande stressforskningsinstitutet. Under samma period även professor i psykosocial medicin vid Karolinska institutet. Efter pensioneringen har han varit vetenskaplig rådgivare vid stressforskningsinstitutet.

Bitten Jonsson
Sjuksköterska och beroendeterapeut

Har som beroendespecialist arbetat med beroende-sjukdomar i drygt 30 år, varav med sockerberoende under de sista 24 åren. Tillsammans med Pia Nordström, medicinsk journalist skrivit boken ”Sockerbomben 3.0”.

Peter Martin
Läkare och doktor i farmakologi

Driver FunMed, Göteborgs första läkarmottagning inom funktionsmedicin. Har i 15 år forskat om CNS-läkemedel. Medgrundare till Carlsson Research AB. Har jobbat på sjukhus och vårdcentraler – och varit sjukskriven för utmattningssyndrom.

Jenny Levin
Dietist

Arbetar inom primärvården och driver även privat dietistmottagning i Stockholm. Har tidigare arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus och håller även kurser och workshops om hur vad vi äter kan påverka fysisk och psykisk hälsa.

Jill Taube
Psykiatriker

Psykiatriker med inriktning mot hur salutogena faktorer, främst fysisk aktivitet, som komplement kan reducera symptom och negativa delar av sjukdomsbild. Numera dansinstruktör och driver egen verksamheten DansSteget.

Program fredag

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.30 Välkomnande
09.30-10.10 Jörgen Herlofson:
Personcentrerad psykiatrisk diagnostik
10.15-10.55 Peter Gøtzsche:
Depressionspiller gör mer skada än nytta
10.55-11.15 Fikapaus
11.15-11.55 Rolf Holmqvist:
Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning
12.00-13.00 Paneldialog med förmiddagens föreläsare:
Tvärprofessionell paneldialog
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.40 Jan Aronsson:
Depression och existens
14.45-15.25 Tomas Ljungberg:
Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad
15.25-15.55 Fikapaus
15.55-16.35 Roger Nilson:
Depression/beroende, kliniska aspekter
16.40-17.40 Paneldialog med eftermiddagens föreläsare
Tvärprofessionell paneldialog
17.40-18.00 Sammanfattning av dagen

 

Program lördag

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.30 Välkomnande
09.30-10.10 Göran Högberg:
Depression, ångest och suicidalitet hos unga
10.15-10.55 Töres Theorell:
Arbetsförhållanden och depressiva tillstånd
10.55-11.15 Fikapaus
11.15-11.55 Bitten Jonsson:
Beroende – den stora imitatören
12.00-13.00 Paneldialog med förmiddagens föreläsare
Tvärprofessionell paneldialog
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.40 Peter Martin:
Ett funktionsmedicinskt perspektiv
14.45-15.25 Jenny Levin:
Hur vi förebygger depression med mat
15.25-15.55 Fikapaus
15.55-16.35 Jill Taube:
Fysisk aktivitet vid behandling av psykisk ohälsa
16.40-17.40 Paneldialog med eftermiddagens föreläsare
Tvärprofessionell paneldialog
17.40-18.00 Sammanfattning av konferensen

Seminariet kommer att filmas i sin helhet.

Arrangörer
Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) och Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM).

Moderator
Leena K Nygren, styrelseordförande FIM

Plats
Historiska Museet, Stockholm

Anmälan och pris
1 100 kr per dag eller 1 800 kr för båda dagarna.

300 kr rabatt för medlemmar i FIM och LIM.

Early bird: 200 kr rabatt fram till den 30 januari 2018

Föranmälan betalas senast 11 april till FIM:s postgiro 49 95 25-4.
Ange namn och e-post för alla anmälda personer så att ni kan få kompletterande material.

I mån av plats kan betalning ske vid registreringen via Swish.

(Inbjudan går också att ladda ned som en PDF-fil)