Nu har Socialstyrelsen publicerat de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Riktlinjerna är tänkta att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas när det gäller vård vid depression och ångestsyndrom:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4/

En remissversion av riktlinjerna gjordes tillgängliga 2017-01-26 och det kom in cirka 100 remissvar. Vid en första bedömning har begränsad hänsyn tagits till dessa remissvar.

För att ge en bild av den kritik som framfördes i remissvaren kommer ett antal av dessa att publiceras här på webbplatsen inför det kommande konferensen Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning som genomförs 13-14 april 2018.

Nedan är en lista på några av dem som skickat in remissvar:

 • Kristina Glise, Institutet för stressmedicin
 • Peter Lilliengren
 • Katja Raiskio Granum
 • Eva Gyulai
 • Peter Ankarberg
 • Åsa Magnusson
 • Angela Fernholm
 • Marianne Lerner
 • Göran Högberg
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • LIF
 • EMDR Sverige
 • Psykoterapicentrum
 • Fysioterapeuterna
 • Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, YFA
 • Arbetsgruppen för Utbildning i Grupppsykoterapi
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Enheten för Sexuell Hälsa SÖS
 • Göteborgs Psykoterapi Institut
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Sällskapet för existentiell terapi
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Kris- och Traumacentrum
 • Ericastiftelsen
 • Svenska föreningen för Familjeterapi
 • Svenska Föreningen för Interpersonell Psykoterapi
 • Svenska Föreningen för Barn och Ungdomspsykiatri
 • m fl