Lördagen den 1 april 2017 anordnades seminariet ADHD i ett större perspektiv där föreläsarna Johanna Brynielsson, Jenny Levin och Anders Hansén tog upp trauma, kost och träning i relation till ADHD.

Nu finns dessa föreläsningar tillgängliga på webbplatsen:
http://integrativ-medicin.se/forelasningar/#2017-varen

 • Johanna Brynielsson: Psykisk traumatisering – diagnostik och behandling
  Föreläsning om diagnostik och behandling vid psykisk traumatisering utifrån aktuell erfarenhet inom psykotraumatologi och traumafokuserad psykoterapeutisk behandling.
 • Jenny Levin: Kostbehandling vid ADHD – Eliminationskost, forskning och riktlinjer. Näringsinnehåll och biotillgänglighet.
  Föreläsning om eliminationskost och aktuell forskning och riktlinjer kring detta liksom näringsinnehåll och biotillgänglighet i vår kost.
 • Anders Hansén: Vad ADHD egentligen är och varför fysisk aktivitet är särskilt viktigt för barn och vuxna med detta
  Föreläsning om vad ADHD egentligen är och varför fysisk aktivitet är särskilt viktigt för barn och vuxna med detta.
 • Paneldialog om ADHD
  Paneldialog om ADHD med Johanna Brynielsson, psykolog och psykoterapeut, Anders Hansén, överläkare i psykiatri, Jenny Levin, dietist, Marianne Cederblad, professor emerita i barn- och ungdomspsykiatri , Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi samt Ketty Hagmann, psykolog och psykoterapeut.

Totalt finns det nu 42 föreläsningar att ta del av och dessa har snart setts en kvarts miljon gånger.