Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) höll den 21 januari 2017 det tredje av fyra seminarier i serien ADHD i ett större perspektiv. Seminariet tog upp stress i relation till familj, skola och samhällssystem liksom familjeterapi, mag-/tarmflora och rörelse i relation till ADHD. Föreläsare var Marianne Cederblad, Ketty Hagmann, Lotta Beskow, Elisabet Norin och Susanne Wolmesjö.

Nu finns dessa föreläsningar tillgängliga på webbplatsen:
http://integrativ-medicin.se/forelasningar/#2017-varen

 • Marianne Cederblad: Stressande system
  Mariannes forskning har fokuserat på förekomsten av psykisk ohälsa i olika barn- och ungdomsgrupper i olika länder samt effekten av familjeterapi vid psykiska problem under barn- och ungdomsåren.
 • Ketty Hagmann och Lotta Beskow: ADHD i ett familjesammanhang
  Ketty och Lotta arbetar inom BUP och har tillsammans undersökt hur föräldrar till barn med diagnosen ADHD ställer sig till olika teorier kring ADHD och dess påverkan på önskningar vad gäller behandlingsinsats
 • Elisabet Norin: The gut-brain axis
  Elisabeth är docent vid Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet och forskar på interaktionen mellan mag- och tarmflora och individens hälsa/ohälsa i olika situationer.
 • Susanne Wolmesjö: Rörelse – en underskattad medicin
  Susanne är lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola och författare. Undervisar i pedagogik, fysiologi och beteende. Håller även föreläsningar för näringslivet och skolor

Totalt finns det nu 38 föreläsningar att ta del av och dessa har fram till idag setts över 231 000 gånger.