Ralf Sundberg var i sin egenskap av läkare, forskare, transplantationskirurg och ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin, LIM, var för några veckor sedan med i en Pod om skolmedicin, alternativ medicin och komplementär medicin. Vad är integrativ medicin – och varför behöver vi det?

Lyssna på vad han hade att säga: https://soundcloud.com/uppdraghalsa/varfor-valja-nar-vi-kan-fa-bade-och?

echo ”content-post.php”;