Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) höll den 29 oktober 2016 ett seminariet om det rådande forskningsläget och ett par komplementära perspektiv på ADHD-problematiken. Föreläsare var Tomas Ljungberg, Johan Sundelin och Ann-Marie Lidmark. Nu finns dessa föreläsningar tillgängliga på webbplatsen:
http://integrativ-medicin.se/forelasningar/#2016-hosten

  • AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder
    Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi
  • Hönan OCH ägget
    Johan Sundelin, psykolog PhD, psykoterapeut och handledare
  • Frisk utan mediciner
    Ann-Marie Lidmark, folkhälsovetare och zoofysiolog

Totalt finns det nu 34 föreläsningar att ta del av och dessa har fram till idag sett över 214 000 gånger.