Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) bjuder in till det tredje seminariet i serien ADHD i ett större perspektiv. Seminariet kommer att ta upp stress i relation till familj, skola och samhällssystem liksom familjeterapi, mag-/tarmflora och rörelse i relation till ADHD.

Tid: Lördag 21 januari 2017, kl 08.30-17.30
Plats: Magelungen, Bondegatan 35, Stockholm

Marianne Cederblad: Stressande system

Familjen, skolan och barnet med ADHD-diagnos – vad eller vem ska anpassas i vårt snabbt föränderliga samhälle?

Mariannes forskning har fokuserat på förekomsten av psykisk ohälsa i olika barn- och ungdomsgrupper i olika länder samt effekten av familjeterapi vid psykiska problem under barn- och ungdomsåren.

Ketty Hagmann och Lotta Beskow: ADHD i ett familjesammanhang

Föräldrars syn på orsakerna till diagnosen ADHD i relation till deras önskningar om behandling; med fokus på relationer

Ketty och Lotta arbetar inom BUP och har tillsammans undersökt hur föräldrar till barn med diagnosen ADHD ställer sig till olika teorier kring ADHD och dess påverkan på önskningar vad gäller behandlingsinsats.

Elisabet Norin: The gut-brain axis

Presentation av forskning med fokus på den komplexa interaktionen mellan mag- och tarmflora och individens fysiska och psykiska hälsa

Elisabeth är docent vid Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet och forskar på interaktionen mellan mag- och tarmflora och individens hälsa/ohälsa i olika situationer.

Susanne Wolmesjö: Rörelse – en underskattad medicin

Föreläsningen tar ett tvärvetenskapligt perspektiv med teoretiska och praktiska exempel om primära rörelsemönsters kopplingar till beteende och kognition.

Susanne är lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola och författare. Undervisar i pedagogik, fysiologi och beteende. Håller även föreläsningar för näringslivet och skolor.

Program

08.30-09.00 Registrering
09.00-10.30 Stressande system
Föreläsning med Marianne Cederblad
10.30-10.45 Fikapaus
10.45-12.15 ADHD i ett familjesammanhang
Föreläsning med Ketty Hagmann och Lotta Beskow
12.15-13.30 Lunch
13.30-15.00 The gut-brain axis
Föreläsning med Elisabet Norin
15.00-15.30 Fikapaus
15.30-17.00 Rörelse – en underskattad medicin
Föreläsning med Susanne Wolmesjö
17.00-17.30 Reflekterande dialog och avslutning

 

Seminariet kommer att filmas i sin helhet.

Arrangörer
Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) i samarbete med Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)

Moderator
Moderator för seminariet är Leena K Nygren, ordförande för FIM

Mer i information om deltagarna i seminarieserien finns på följande sida: Seminarieserie: ADHD i ett större perspektiv

Plats
Magelungen, Bondegatan 35, Stockholm

Fika och lunch
Vi bjuder på fika. Det finns flera restauranger i närheten av lokalen för lunchen.

Anmälan och pris
500 kr ordinarie pris
400 kr för medlemmar i FIM, LIM och SSOM

Föranmälan betalas senast 19 januari till FIM:s postgiro 49 95 25-4.
Ange namn och e-post för alla anmälda personer så att ni kan få kompletterande material.

I mån av plats kan betalning ske vid registreringen via Swish.

Kontaktperson
Leena K Nygren, leena.k.nygren@integrativ-medicin.se

(Inbjudan går också att ladda ned som en PDF-fil)