Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) inbjuder till seminarium det andra av fyra seminarier i serien ADHD i ett större perspektiv. Föreläsare är tre av de tolv personer som var med i paneldialogen vid Allen Frances seminarium i juni. Seminariet kommer att ta upp det rådande forskningsläget och ett par komplementära perspektiv på ADHD-problematiken.

Tid: Lördag 29 oktober 2016, kl 09.00-17.00
Plats: Balanscenter, Brännkyrkagatan 111b, Stockholm

Tomas Ljungberg: AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder

En genomgång av forskningsläget visar att multifaktoriella orsaker finns bakom AD/HD och det är därför inte hållbart att benämna detta ett neuropsykiatriskt funktionshinder

Tomas Ljungberg är läkare och docent i farmakologi. Har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Har skrivit fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.

Johan Sundelin: Hönan OCH ägget

Familjeterapi vid ADHD: att hitta evidensbaserade kompenserande friskfaktorer genom ett fokuserat familjebehandlingsprogram.

Johan Sundelin är psykolog PhD, psykoterapeut och handledare. Var verksam som psykolog och familjeterapeut inom BUP 1972-1999. Är sedan dess extern vårdgivare, konsult, utbildare och handledare inom barn- och ungdomspsykiatri.

Ann-Marie Lidmark: Frisk utan mediciner

Orsakerna till ADHD är flera. Ofta kan de korrigeras varvid symtomen minskar eller försvinner helt. Kostförändringar, näringstillskott, förbättring av tarmfloran och integrering av spädbarnsreflexer hjälper många och för detta finns forskningsstöd.

Ann-Marie Lidmark är folkhälsovetare och zoofysiolog, Hon har arbetat många år med forskning, folkbildning och politik kring kostens och näringens betydelse för kriminalitet, ADHD och autism. Har publicerat många artiklar och rapporter, och nu senast en bok i ämnet.

Program

09.00-09.30 Registrering
09.30-10.30 Föreläsning med Tomas Ljungberg
En genomgång av forskningsläget visar att multifaktoriella orsaker finns bakom AD/HD och det är därför inte hållbart att benämna detta ett neuropsykiatriskt funktionshinder
10.30-11.00 Fikapaus
11.00-12.00 Föreläsning med Tomas Ljungberg (del 2)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Föreläsning med Johan Sundelin
Familjeterapi vid ADHD: att hitta evidensbaserade kompenserande friskfaktorer genom ett fokuserat familjebehandlingsprogram.
14.30-15.00 Fikapaus
15.00-16.30 Föreläsning med Ann-Marie Lidmark
Orsakerna till ADHD är flera. Ofta kan de korrigeras varvid symtomen minskar eller försvinner helt. Kostförändringar, näringstillskott, förbättring av tarmfloran och integrering av spädbarnsreflexer hjälper många och för detta finns forskningsstöd.
16.30-17.00 Reflekterande dialog och avslutning

Seminariet kommer att filmas i sin helhet.

Arrangörer
Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) i samarbete med Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)

Deltagare och moderatorer
Moderator för seminariet är Leena K Nygren, ordförande för FIM

Mer i information om deltagarna i seminarieserien finns på följande sida: Seminarieserie: ADHD i ett större perspektiv

Plats
Balanscenter, Brännkyrkagatan 111b, Stockholm

Fika och lunch
Vi bjuder på fila. Det finns flera restauranger i närheten av lokalen för lunchen.

Anmälan och pris
500 kr ordinarie pris
400 kr för medlemmar i FIM, LIM och SSOM

Anmälan betalas senast 25 oktober till FIM:s postgiro 49 95 25-4.
Ange namn och e-post för alla anmälda personer så att ni kan få kompletterande material.

Kontaktperson
Leena K Nygren, leena.k.nygren@integrativ-medicin.se

(Inbjudan går också att ladda ned som en PDF-fil)