Den 19 mars höll Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) seminarium med treföreläsningar som filmades och finns nu tillgängliga.

Föreläsning 1: Kolesterolsänkning med statiner. Förlänger det livet? Förbättrar det livskvalitén?
Föreläsare: Docent Ralf Sundberg, specialist i transplantationskirurgi

Föreläsning 2: Sköldkörteln och mitokondrierna – ett stort folkhälsoproblem vid dysfunktion
Föreläsare: Dr Helena Rooth Svensson, specialist i allmänmedicin

Föreläsning 3: Mitokondriell dysfunktion inom psykiatrin
Föreläsare: Med dr Ann Gardner, specialist i allmänpsykiatri

Föreläsningarna kan ses här: Filmer om Kolesterolsänkning och Sköldkörteln

Seminariet hölls i Läkarsällskapets lokal och filmen bär därför deras logotyp, även om det var LIM som ansvarade för seminariet.