Påminnelse:

Den 16 april är Dr Thomas Levy för första gången på besök i Sverige, och det är därmed ett unikt tillfälle att ta del av hans kunskap. Som läkare har han ett omfattande CV och har skrivit flera uppmärksammade böcker inom näringsmedicin. Mer information om honom finns på http://peakenergy.com.

Det är Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM) som har bjudit hit honom och Föreningen för Integrativ Medicin är med och arrangerar föreläsningarna.

Dr Thomas Levy kommer att hålla föreläsningar i tre ämnen:

  • Toxic tooth (rotfyllning  – en hälsorisk)
  • Death by calcium (faran med kalcium)
  • Vitamin C as treatment (vitamin C som behandling)

Föreläsningarna är på engelska och kommer inte att tolkas.

Mer information om tillställningen och anmälan finns på SSOM:s webbplats: http://www.ortomolekylar.se/2016/02/arsmote-2016-och-forelasningar/.