Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige. EU-regelverket kräver att Sverige hittar en långsiktig lösning, liksom många andra EU-länder redan har gjort.

Styrelsemedlemmarna i Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) skrev i slutet av oktober en artikel kring nyttan med integrativ vård i ett större perspektiv och om Riksdagens ställningstagande avseende antroposofisk vård och medicin i Sverige.

Läs artikeln i sin helhet här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaexande-stoed-foer-antroposofisk-vard-19529