Under våren 2016 kommer FIM att tillsammans med SSOM (Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin) att anordna en föreläsningsserie om neuropsykiatriska tillstånd i allmänhet och ADHD i synnerhet.

Föreläsningsserien kommer att lyfta och diskutera alternativa/komplementära behandlingar till läkemedelsbehandling och fokuserar på områdena familjeterapi, nutrition och rörelse.

Föreläsningsserien inleds av professor Emeritus Allen Frances om DSM och dess inverkan på psykiatrin och vårt samhälle.
Allen Frances är professor emeritus i psykiatri och har beskrivits av New York Times som ”den mäktigaste psykiatrikern i USA”. Han är författare till bland annat den internationella bäst-säljaren ”Saving Normal”, en bok som vunnit tre stora utmärkelser, och han var chefredaktör för DSM4, en av två ledande diagnosmanualerna inom psykiatrin i Sverige och världen.

Serien kommer att bestå av minst tre föreläsningstillfällen där flera namnkunniga inom områdena familjeterapi, nutrition och rörelse kommer att hålla föreläsningar efter Allen Frances. Inbjudan med information om hela serien med tider och fördragshållare kommer ut i januari