Göteborgs universitet har genomfört en studie med över 500 blodgivare som visar att hälften av alla friska göteborgare under vinterhalvåret har D-vitaminnivåer i blod som anses vara otillräckliga.

D-vitamin är viktigt för kroppens kalkbalans, skeletthälsa och immunsystem. Även om orsakssambanden inte är helt klarlagda har senare tids forskning associerat D-vitaminbrist med ökad risk för bland annat diabetes, multipel skleros, hjärtkärlsjukdom, cancer och nedstämdhet.

Läs pressreleasen från Göteborgs universitet här:

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/halvabefolkningenkanbehovadvitamintillskottundervintern.5.3750440514c0e81beaa3d1.html

echo ”content-post.php”;