Tre namnkunniga läkare har skrivit en debattartikel i Göteborgsposten om behovet av fortbildning inom den svenska läkarkåren. Detta då utvecklingen inom den medicinska forskningen under senare år har blivit allt snabbare, vilket är positivt, men också innebär en risk då utvecklingen, prövningen och marknadsföringen av nya läkemedel ofta styrs av kommersiella intressen.

Läs den intressanta artikeln här:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2659344-akut-brist-pa-fortbildning-av-lakare