Den 19 mars 2015, kl 9:30–16:00, håller professor Allen Frances en föreläsning för allmänheten med fokus på DSM:s inverkan på psykiatrin och vårt samhälle. Föredraget hålls i samarbete med Svenska föreningen för familjeterapi på Ersta konferens, Erstagatan 1, Stockholm.

Allen Frances är amerikansk psykiater och mest känd för sitt redaktörskap för fjärde versionen av DSM (Diagnostic and Statistical Manual). DSM är en av de två ledande diagnosmanualer som används inom psykiatrin i Sverige och världen.

Han har gått ut offentligt och varit mycket kritiskt till DSM-5, och har skrivit en bok om detta som publicerades 2013: ”Saving Normal: An Insider’s Revolt Against Out-Of-Control Psychiatric Diagnosis, Dsm-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life.”
Hans kritik går bland annat ut på att vi sjukdomsförklarar allt mer/allt fler beteenden och därmed snävar in normalitetsbergreppet radikalt. Detta leder till en diagnostisk inflation som han menar att läkemedelsbolagen har starka intressen att underblåsa för att sälja mer läkemedel.

Mer utförlig information om föredraget finns här: http://www.ffst.se/frances.htm

Programmet går också att skriva ut som PDF: http://www.ffst.se/dokument/programAllenFrances.pdf