Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) inbjuder till seminarium om tandhälsa och sjukdom samt cancersjukdomarnas akilleshäl.

Tid: Lördagen den 7 mars 2015, kl 10.30-14.30
Plats: Z-salen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tema: Tandhälsa och sjukdom samt cancersjukdomarnas akilleshäl
Moderator: Docent Ralf Sundberg, Ordförande LIM

Program:

10.30–11.00 Tandlossning, diabetes och hjärtkärlsjukdom – hur hänger de ihop?
Föreläsare:Professor Anders Gustafsson
11.00–11.30 Frågor / diskussion
11.30–11.35 Paus
11.35-12.05 Tanden – ett hjärnspöke? Alzheimer och parodontit.
Föreläsare: Docent Kåre Buhlin
12.05–12.30 Frågor / diskussion
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Cancerceller tycks älska socker.
Otto Warburg hade rätt för 90 år sedan!
Föreläsare: Professor Ingemar Ernberg
14.00–14.30 Frågor / diskussion

 

Anmälan och inträde:
Avgift för medlemmar i LIM, FIM och SSOM: 200 kr. Studenter med CSN legitimation: 100 kr. Övriga: 400 kr.

Anmälningsavgift inbetalas till LIMs bankgiro 101-8811, senast 4 mars 2015.
Medtag gärna verifikation på betalningen.

Frågor ställs till Rune Eliasson på mobilnummer 070-727 2276.

Ladda ned informationen som PDF-fil