Hälsofrämjandet anordnar den 4 december ett tankeväckande seminarium om hur vi kan stödja barn och ungas hälsa genom att
främja goda kostvanor, utveckla skolmaten samt minska stressen med hjälp av lugna rörelser.

Seminariet hålls torsdag 4 december kl 13–16 i Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Anmälan sker senast den 1 december.

Ta del av hela programmet och information om anmälan i bifogat dokument:

141204_Hälsofrämjandet_seminarium_skolan_hälsan.pdf