I en artikel av Susanne Bejerot i Svenska Dagbladet den 15 december 2013 beskrivs hur den neurobiologiska forskningen i rask takt hittar olika orsakssamband mellan störningar i immunsystemet och tillstånd som vi traditionellt betecknar som psykiska sjukdomar.

NMDA-receptorencefalit tas upp som ett exempel på en nyupptäckt form av hjärninflammation som främst drabbar kvinnor och som leder till paranoida tillstånd och personlighetsförändringar när det egna immunsystemet attackerar hjärnan. Andra psykiska sjukdomar som diskuteras i relation till autoimmuna processer är autism, schizofreni och depression. Och Susanne Bejerot tar även upp tankar kring miljöpåverkan vid olika psykiska sjukdomar.

Susanne Bejerot är psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet.

Källa: Svenska Dagbladet, 15 december 2013

http://www.svd.se/kultur/understrecket/psykisk-sjukdom-under-lupp_8824574.svd