26 läkare från ett flertal länder publicerade nyligen en artikel i tidningen Nutrition Journal som beskriver 12 väl underbyggda punkter för användandet av kolhydratrestriktion som förstahandsbehandling vid diabetes. Huvudförfattare är professor Richard D. Feinman vid State University of New York och artikeln har tre svenska medförfattare i Annika Dahlqvist, Jörgen Vesti Nielsen och Ralf Sundberg.

Nedan är de tolv punkter som presenteras i artikeln, där aktuell forskning beskrivs avseende respektive punkt:

 1. Högt blodsocker är den mest framträdande aspekten av diabetes. Kolhydratreduktion är det effektivaste sättet att sänka blodsockret
 2. Under epidemin av fetma och typ 2 diabetes har det ökade kaloriintaget nästan uteslutande berott på ökat kolhydratintag
 3. Nyttan av kolhydratreduktion förutsätter inte viktnedgång
 4. Även om viktnedgång inte är en förutsättning för nyttan, är kolhydratreduktion den bästa dietförändringen för viktminskning
 5. Kolhydratrestriktion hos patienter med typ 2 diabetes ger minst lika bra, och ofta betydligt bättre, resultat jämfört med andra dieter i de studier som gjorts
 6. Att ersätta kolhydrater med protein är oftast fördelaktigt
 7. Att öka totalt intag av fett, eller så kallat mättat fett, ökar inte risken för hjärtkärlsjukdomar
 8. Blodets nivå av mättade fettsyror påverkas mer av kolhydrat- än fettintaget
 9. Det bästa sättet att förutse micro-vaskulära och, i lägre grad, macro-vaskulära komplikationer vid diabetes är glykemisk kontroll via blodprovet HbA1c
 10. Minskat kolhydratintag är det effektivaste sättet (förutom svält) att sänka nivån av triglycerider och höja nivån av HDL-kolesterol
 11. Patienter med typ 2 diabetes kan minska och i många fall helt upphöra med sitt beroende av medicinering när de följer en lågkolhydratsdiet. Personer med typ 1 diabetes får vanligtvis ett minskat insulinbehov
 12. Blodsockersänkning med hjälp av minskat kolhydratintag ger inte några biverkningar jämförbara med de som blodsockersänkning med mediciner ger

I artikeln anges att oförmågan hos de gällande kostrekommendationerna, i form av lågfett-dieter, att kontrollera epidemin av diabetes i kombination med framgångarna genom lågkolhydrat-dieter visar på behovet att se över nuvarande kostrekommendationer.

Hela artikeln finns att läsa hos Nutrition Journal:
http://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007%2814%2900332-3/fulltext

echo ”content-post.php”;