Fram till maj 2014 hade vi lite drygt 1 000 visningar i månaden av våra filmer på YouTube.

I juni ökade antalet visningar till 3 000 och i juli har det än så länge varit drygt 22 000 visningar! Det är lika många visningar för juli månad som för alla föregående månader tillsammans!

Den film som främst har orsakat denna tillströmning på YouTube är överläkare Tore Perssons föredrag ”Den blöta sanningen” som har visats nästan 20 000 gånger!