Den 17 maj har Sällskapet för ortomolekylär medicin (SSOM) årsmöte och föreläsningar i ämnet Cellmedierad överkänslighet (typ IV-allergi) mot metaller som inflammationsdrivande faktor i olika sjukdomstillstånd.

Årsmötet och föreläsningarna hålls i ABF-huset och är öppna för allmänheten. Kostnaden för föreläsningarna är 100:-

För mer information och anmälan, se deras webbplats http://www.ortomolekylar.se/2014/04/arsmote-och-forelasningar/