I framtiden måste vi befästa tillgång till en hälso- och sjukvård som på ett säkert och effektivt sätt integrerar traditionell, komplementär och alternativ medicin (TM/KAM). Det är en mänsklig rättighet. Det anser Världshälsoorganisationen WHO, vars  generaldirektör Dr. Margaret Chan i slutet av 2013 skrev under en ny strategi på området.

Läs hela artikeln och kompletterande material på http://www.integrativecare.se/tillgang-till-traditionell-medicin-mansklig-rattighet-enligt-who-3551

Källa: The Integrative Care Science Center (IC)