I en stor försöksstudie visar Harvard school of public health att den västerländska matens inflammatoriska verkan också tycks ha ett samband med vår allt sämre psykiska hälsa. De kvinnor som konsumerade mycket sockrade drycker, vitt mjöl, rött kött och margarin löpte 29 till 41 procent större risk att drabbas av depression än de som åt mat som var mindre inflammationsdrivande.

Bakom studien, som publicerats i tidskriften Brain, behaviour and immunity, står flera av världens mest kända forskare på nutritionsområdet, däribland Harvardprofessorerna Walter Willett och Frank Hu. Studien är gjord inom ramen för Nurses’ Health Study som är en av världens största kostundersökningar.

Det finns tidigare forskning som talar för en koppling mellan matvanor och depression, liksom mellan inflammation i kroppen och depression, men det här är den första studien som samtidigt väger in matens inflammationsdrivande effekt, säger Bo H Jonsson, medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och överläkare inom Norra Stockholms psykiatri.

Källa: Svenska Dagbladet, 7 januari 2014

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inflammationsdrivande-mat-kopplas-till-depression_8870654.svd

http://www.hsph.harvard.edu/news/features/inflammatory-dietary-pattern-linked-to-depression-among-women