Den 18 oktober hölls en temadag om stressrelaterad ohälsa av LIM och FIM tillsammans med Hälsofrämjandet.

I den bifogade filen finns ett sammandrag av alla föredrag på temadagen, framförda av personerna nedan: Stress_18okt_Sammanfattningar.pdf

Föreläsare

Ämne

Stefan Arver Stress – är det bara utbrändhet, kronisk trötthet värk och elände?
Vad menar vi när vi säger stress?
Rune Eliasson Stress och testikelfunktion
Marie Åsberg Konsekvenser av stress på individ-, arbets- och samhällsnivå
Mats Fredrikson The fearful brain
Ursula Flatters Varför stress och smärta?
Behandling av stressrelaterade sjukdomar på Vidarkliniken
Karl Arfors Stress och kost
Gunnar Michanek Mindfulness och hälsan
Torkel Falkenberg Is Integrative Care Cost-effective?