Den 9 mars 2013 anordnades ett seminarium av Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) i samverkan med Föreningen för Integrativ Medicin (FIM).

Vid seminariet hölls tre inspirerande föredrag om hur mindfulness och epigenetisk programmering påverkar vår hälsa.

Nu finns dessa föredrag tillgängliga här på webbplatsen.