Den 18 oktober hålls en angelägen temadag om stress och dess konsekvenser för hela människan och samhället i stort. Temadagen arrangeras av Hälsofrämjandet, Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM).

Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09.00 – 16.00
Plats: Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Deltagaravgift: 400 kr
För medlemmar i Hälsofrämjandet, LIM och FIM
samt för CSN-registrerade studenter 200 kr.

Anmälan sker genom betalning av deltagaravgiften till Hälsofrämjandets
plusgiro 28 87 19-8 senast 4 oktober 2013.
OBS! Ange ”Temadag” samt Ditt namn, e-postadress, telefonnummer
och ev. organisation på meddelanderaden för lägre deltagaravgift.

Kompletterande information eller frågor angående betalning: anmalan@halsoframjandet.se
Betalning kan även göras på plats.

Kontakt: Rune Eliasson, docent, ordförande LIM,
tel: 070-727 22 76; e-post: rune.eliasson@remcat.se

PROGRAM

9.00–10.10

Inledning av Gunnar Michanek, moderator och mindfulnesslärare, tillsammans med docent Torkel Falkenberg.

Stefan Arver, docent: Hormonella konsekvenser av stress.

Maria Arman, docent: Att se människan i vården, om existentiellt omhändertagande och vårdlidande.

10.10 Paus med enklare dryck och tilltugg

10.30–11.50

Marie Åsberg, professor: Konsekvenser av stress på individ-, arbets- och samhällsnivå.

Mats Fredriksson, professor: Hjärnfunktioner i samband med ångest.

11.50 Lunch, på egen hand

13.00–14.30

Gunnar Michanek inleder eftermiddagen med mindfulness.

Ursula Flatters, läkare och utvecklingschef på Vidarkliniken: Varför stress och smärta?

Representanter för Hälsofrämjandet, FIM och LIM presenterar föreningarna och deras målsättningar.

14.30 Paus med enklare dryck och tilltugg

14.50–16.00

Torkel Falkenberg, docent: Integrativ medicin är kostnadseffektivt.

Framtidsperspektiv och utvecklingsmöjligheter i förebyggande och behandling av stressrelaterad ohälsa. Paneldiskussion och
frågestund med föreläsare, inbjudna politiker och åhörare.

Gunnar Michanek avslutar dagen.